Revistă - Forum a Românilor Americani
Se vor întâmpla vreodată toate acestea?Motto: “Ziua Domnului însã va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare cãldurã, şi pãmântul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:10)

 

         INAINTEA CONFERINŢEI DE LA BALI

      La conferinta din Bali, care se va desfăşura între 3 şi 12 decembrie şi va reuni reprezentanţi din întreaga lume, urmează să se contureze o perspectivă reală pentru realizarea unui acord între toate naţiunile şi să se demareze negocieri pentru măsurile ce trebuie luate în perioada post Kyoto, negocieri care se speră să fie finalizate până în 2009.
     Înaintea aşteptatului eveniment, membrii Grupului Interguvernamental de Experţi pentru Studiul Schimbărilor Climatice (IPCC) s-au întâlnit între 12 şi 16 noiembrie la Valencia, Spania, pentru a discuta şi adopta versiunea sintetizată a celui de-al patrulea raport privind schimbarile climatice.
      Al patrulea raport al GIEC, laureat al Premiului Nobel pentru pace în 2007, prezentat oficial la Valencia, a reluat principalele concluzii publicate la începutul anului: creşterea temperaturii ar putea fi de 6,4 grade până în 2100 faţă de 1990 – mai sigur, între 1,8 şi 4 grade - iar fenomenele extreme – canicule, secete, inundaţii - vor fi mai numeroase iar consecintele acestor schimbări riscă să fie “bruşte sau ireversibile”.
      Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estimează că între 75 şi 250 de milioane de oameni din Africa vor fi confruntaţi cu o reducere a rezervelor de apă până în 2020, iar oamenii care locuiesc în apropierea celor mai importante delte din Asia ar putea fi confruntati cu cele mai distructive furtuni şi inundaţii de până acum. Schimbarile climatice vor afecta mai ales ţările în curs de dezvoltare, “cei mai vulnerabili sunt şi cei mai ameninţaţi”, iar “vremea în schimbare şi configuraţia temperaturilor pot să împingă ţările în curs de dezvoltare înapoi în capcana sărăciei” a afirmat secretarul general al ONU Ban Ki-moon, care a subliniat că “întrucât răspunsul nostru la schimbarile climatice dat la Bali şi după aceea nu va fi eficient dacă va sacrifica eradicarea sărăciei şi aspiraţiile la dezvoltare ale acestor ţări, ţările industrializate trebuie să continue lupta împotriva schimbărilor de climă”.
       Grupul de experti interguvernamentali asupra evoluţiei climei (GIEC), mandatat de ONU, a publicat vineri (16 noiembrie) un raport asupra schimbărilor climatice, care “pune condiţii pentru o perspectivă reală: un acord global asupra schimbărilor climatice”, raport despre care Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, spune că pregăteşte cadrul pentru un progres decisiv în negocierile privind această chestiune.
Secretarul general al ONU a insistat asupra faptului că SUA şi China, principalii poluatori mondiali, sunt o parte esenţială a acestui proces şi că se aşteaptă ca Statele Unite şi China să joace un rol mai important începând cu conferinţa de la Bali.
      Întrucât rezultatele conferinţei din Bali, vor constitui continuarea angajamentelor prevăzute de Protocolul de la Kyoto, ale cărui prevederi expiră în 2012, “o veste extraordinară pentru dezbaterea internaţională asupra climatului care va avea loc la Bali este victoria laburiştilor australieni”, a spus Shane Rattenburg, directorul pe probleme politice al organizaţiei ecologiste Greenpeace. Viitorul lider laburist, Kevin Rudd, a câştigat voturile australienilor cu promisiunea fermă că protecţia mediului înconjurător va rămâne una dintre preocupările majore ale noului guvern. Rudd a declarat că Australia va ratifica Protocolul de la Kyoto, în prezent Australia fiind singura ţară dezvoltată, alături de Statele Unite ale Americii, care nu a semnat acest pact internaţional.
      Secretarul general ONU i-a îndemnat pe politicieni să ofere un răspuns la conferinţa Naţiunilor Unite asupra climei, programată să înceapă pe 3 decembrie în Bali: “Aşa cum oamenii de ştiinţă au vorbit azi clar şi pe o singură voce”, a spus Ban Ki-moon, “la Bali mă aştept să facă la fel şi cei care sunt răspunzători de elaborarea politicilor în lume”.
      Tot în această perioadă şi tot în Bali, Consiliul de Afaceri pentru o Dezvoltare Durabilă (WBCSD) şi Camera Internaţională de Comerţ (ICC) vor organiza împreună Global Business Day, a 13-a conferinţă a membrilor în cadrul Convenţiei privind Schimbările Climatice Naţiunilor Unite (UNFCCC). Evenimentul va avea loc pe 10 decembrie 2007 şi va reuni 200-300 persoane cu putere de decizie din partea companiilor, guvernelor, şi organizaţiilor inter-guvernamentale şi non-guvernamentale.
      Această întâlnire va transmite mesajul că mediul de afaceri susţine adoptarea unui document de combatere a incălzirii climatice care să intre în vigoare după 2012 şi care să includă o strategie pe termen lung, clară şi ambiţioasă, pentru reducerea nivelului de carbon în lumea întreagă şi emisiile de gaze cu efect de seră.
Nr.200/Decembrie 07